REMOTE

Remote rashladni uređaji su uređaji čija rashladna jedinica (agregat) se ne nalazi unutar uređaja, već je izdvojen i nalazi se van objekta gde su smešteni rashladni uređaji.