Minjon Horizontalna Vitrina

Temperaturni režimi

Minjon Horizontalna Vitrina
Radna temperatura -1°C/10°C pri temperaturi od 25°C okoline i 60% relativne vlažnosti vazduha

Rashladni sistemi:
REMOTE – R449A/R404A
PLUG IN – R455A/R290/R404A /R134a

Dimenzije uređaja

Standardne Dužine950mm1200mm1400mm1600mm1900mm2150mm2850mm
Dubina925mm 
Visina1250mm
Dubina Izložbene Tacne550mm

Preporučeno za upotrebu

Imate pitanje vezano za proizvod?

Slični proizvodi