Luna Horizontalna Vitrina

Temperaturni režimi

Luna Horizontalna Vitrina
Radna temperatura hladne vitrine -1°C/ 5°C pri temperaturi od 25°C okoline i 60% relativne vlažnosti vazduha.
Radna temperatura tople vitrine 30°C/ 90°C pri temperaturi od 25°C okoline i 60% relativne vlažnosti vazduha.
Radna temperatura bain marie 50°C/ 70°C pri temperaturi od 25°C okoline i 60% relativne vlažnosti vazduha.

Rashladni Sistemi:
REMOTE – R449A/R404A
PLUG IN – R455A/R290/R404A /R134a

Dimenzije uređaja

Standardne Dužine950mm1200mm1400mm1900mm2150mm2400mm2850mm
Dubina1146mm 
Visina1454mm
Dubina Izložbene Tacne800mm

Preporučeno za upotrebu

Imate pitanje vezano za proizvod?

Slični proizvodi