CO2 Sistemi

Co2 Rashladni sistemi

CO2 SISTEMI RASHLADE

U ponudi kompanije Frigo Žika doo Ruma, pored celokupne rashladne opreme na konvencionalnim rashladnim fluidima, nudimo I usluge projektovanja, isporuke, montaže I puštanja u pogon rashladnih sistema sa CO2 rashladnim sredstvima.

Potreba za zelenim tehnologijama kao I svest o obavezi zaštite životne sredine koji je prisutan kako u našoj kompaniji tako sve više u kompanijama naših klijenata pokrenule su nas u razvoj rashladnih co2 sistema.

Zašto CO2?

Efikasnost , ekonomska isplativost I zaštita životne sredine.
Co2 je dosta jeftiniji za proizvesti (samim tim niža cena u prodaji), neotrovan je I nezapaljiv.

CO2 Monitoring Sistem

Po zahtevu kupca, omogućavamo instalaciju monitoring sistema za sve uređaje na co2 sistemu.
Monitoring omogućava osnovna praćenja temperatura u uređajima kao i praćenje drugih stavki u skladu sa zahtevom.

U sklopu monitoring sistema moguće je implementirati i sisteme za daljinsko paljenje/gašenje određenih sistema u uređajima (npr. osvetljenja unutar vitrina, spuštanje automatskih noćnih zavesica itd.)

Monitoring je moguće vršiti u samom objektu na jednoj radnoj stanici ili daljinski putem interneta.

Kompatibilnost rashladnih uređaja

Svi remote proizvodi u našoj ponudi mogu biti pušteni u režimu co2.

Neki od proizvoda koji su se pokazali kao veoma efikasni u radu sa CO2 sistemom su:

Aroma 

Oslo 

Fruity 

Cold Chambers

test monitoring sistem

Kontaktirajte nas